آموزش بهره برداری فولاد سازی در کشور اوکراين

نماینده انحصاری شرکت چرمت اوکراین در ایران به عنوان بزرگترین شرکت نیروگاهی اوکراین
------------------------------
نماینده انحصاری شرکت سکیونگ کره جنوبی
------------------------------
نماینده انحصاری شرکت کومو کره جنوبی در ایران، انواع جرثقیل و تلفر
------------------------------
نماینده انحصاری شرکت زین هوا، دومین شرکت تامین تجهیزات نورد فولاد چین
------------------------------
نماینده انحصاری شرکت شین هوا اینجینیرینگ کره جنوبی در ایران، تامین انواع گیربکس،  جک اسکرو و پاورسیلندر
------------------------------
نماینده شرکت کورف کره جنوبی در ایران، تامین کننده فراورده های نسوز
------------------------------
نماینده انحصاری شرکت نسوز چوسان کره جنوبی، تامین کننده فراورده های نسوز
------------------------------
نماینده شرکت سئول اینجینیرینگ، تامین کننده تجهیزات کوره بلند، فورم هوای دم، خنک کننده
------------------------------
نماینده شرکت ددونگ کره جنوبی، تامین کننده نجهیزات کوره بلند